•  

  Privacy Statement

  Value Stars Newsletter neemt de privacy en de veiligheid van de geregistreerde gebruikers heel serieus. Wij beschermen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. De enige informatie die wij van u bezitten zijn de registratie- en abonnementsgegevens die u bij aanmelding aan ons hebt verstrekt. Deze informatie bevat uw e-mail adres, naam en adres, + eventueel geslacht, telefoonnummer en geboortedatum.

  Enkel diegenen die aangegeven hebben graag e-mails te ontvangen van Value Stars Newsletter krijgen nieuwsbrieven, week- en flashberichten toegestuurd. Sommige mails bevatten advertenties van partners en/of speciale aanbiedingen van producten & diensten waarvan wij denken dat onze abonnee’s in geïnteresseerd zijn. Mogelijkheden tot het annuleren van deze berichten vindt u onder aan de e-mails. Verhuren/verkopen van (e-mail)adressen doen wij niet.

  Wij streven er constant naar om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Bij het aanmeldtraject wordt tijdens de gegevensuitwisseling gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL encrypted). Zodoende is de kans uitermate gering dat uw persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen echter, 100% veiligheid kan bij elektronische gegevensuitwisseling niet gegarandeerd worden.

  Wij geven onze abonnee’s het recht om voor eigen gebruik gegevens van onze website te printen of te downloaden. Niets uit de nieuwsbrieven of de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding. Zij die toestemming wensen tot het gebruik van de informatie de Value Stars Newsletter, dienen zich te wenden tot Info@valuestarsnewsletter.com

  Wij hopen dat u na het lezen van dit privacy statement begrijpt wat we doen met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Indien u nog vragen heeft, kunt u zich tot ons wenden middels info@valuestarsnewsletter.com


  Privacy Regelement

  Alle informatie of gegevens welke naar Value News Publishing N.V. wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

  Value News Publishing N.V. heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en is tevens de verantwoordelijke in de zin van deze wet.

  Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Value News Publishing N.V. de door u verstrekte gegevens verwerkt voor marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

  Binnen Value News Publishing N.V. wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. 

Uw navigatie in e-mail-nieuwsbrieven en op de website van Value News Publishing N.V. wordt vastgelegd en geanalyseerd. Op grond van dit soort analyses zal Value News Publishing N.V. u informeren over gerichte aanbiedingen en onze producten en dienstverlening. Tevens gebruikt Value News Publishing N.V. deze analyses om de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze e-mails en website te verbeteren.

 U heeft het recht Value News Publishing N.V. schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

  U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen middels een schriftelijk verzoek aan Value News Publishing N.V., indien deze onjuist of niet relevant zijn.

  Wijzigingen

  De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

  Toepasselijk recht en jurisdictie

  Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

  Copyright © 2009 - 2010 Value News Publishing N.V.

   

  Goud

  Zilver

  1306.55

  21.68

  USD per oz. USD per oz.

  Weekday Fix (GMT -4)

  Voer uw naam en email adres in voor een gratis download van het Gold Stars Special Report: "Goud Bubble"?